Hier bent u: zinco.be > Ecologische voordelen

Ecologische voordelen van groene daken

Waterberging

Groene daken kunnen, afhankelijk van het type, 50 tot 90 procent van het hemelwater afvangen. Veel van dit water wordt gebruikt door de planten en/of verdampt. De rest van het water vloeit vertraagd af naar de hemelwaterafvoeren. Dit verkleint de druk op het riool en vermindert het risico van overstromingen. Hierdoor ontstaat tevens een direct financieel voordeel.

Verbetering microklimaat

Groene daken bevochtigen de lucht en zorgen voor verkoeling. Dit heeft directe gevolgen op het microklimaat van aangrenzende woningen en kantoren, maar levert ook een waardevolle bijdrage aan de verbetering van het klimaat in het grootstedelijk gebied als geheel. Hiernaast kunnen klimaattechnische installaties zoals airco’s efficiënter werken als gevolg van de verlaging van de warmte in de ruimtes direct onder het groendak.

Binding van fijnstof en andere schadelijke stoffen

Door het grote bladoppervlak en de vertraging van de luchtstroom filteren groendaken 10 tot 20 procent van de stof uit de lucht. Ook nitraten en andere stoffen in de lucht en in neerslag worden door het groendak vastgehouden en hergebruikt.

Geluidsbescherming

Groene daken verminderen de weerkaatsing van geluid met circa 3 dB en de geluidsisolatie van een dak tot maar liefst 8 dB. Deze voordelen zijn vooral toepasbaar bij aanvliegroutes van vliegvelden en gebouwen die een zeer sterke ruis afgeven zoals bijvoorbeeld discotheken.

Verbeterde leefomgeving

Groene daken compenseren het verloren groen in nieuwbouwprojecten in aanzienlijke mate. De daken zorgen voor een groenere leefomgeving, wat positief doorwerkt in de samenleving.

Gebruik van hoogwaardige gerecyclede materialen

Voor de productie van onze drainage-elementen maken wij gebruik van gerecycled rubber, polyethyleen en EPS. De basis van onze substraten, Zincolit, vormt samen met humus en diverse toeslagstoffen de basis voor al onze daktuinsubstraten. Ook dit zijn voornamelijk gerecyclede stoffen waarbij het belangrijkste criterium is dat de kwaliteit voldoet aan de eisen die door ons zijn opgelegd en getest zijn door erkende instituten en onderzoeksinstellingen.