Hier bent u: zinco.be > Economische voordelen

Economische voordelen van groene daken

Waterberging

Groene daken kunnen, afhankelijk van het type, 50 tot 90 procent van het hemelwater afvangen. Veel van dit water wordt gebruikt door de planten en/of verdampt. De rest van het water vloeit vertraagd af naar de hemelwaterafvoeren. Dit verkleint de druk op het riool en vermindert het risico van overstromingen. Hierdoor ontstaat tevens een direct financieel voordeel.

Verlenging levensduur dakbedekking

Onder een groendak wordt de dakbedekking effectief beschermd tegen UV-stralen, hagel warmte en kou. Dit vermindert de temperatuurgerelateerde spanningen op de dakbedekking, wat de levensduur van de dakbedekking aanzienlijk verlengt.

Lagere energiekosten

Duo-daken met de officieel erkende warmte-isolatie-elementen Floratherm® zijn uitstekend geschikt om de thermische isolatie van een gebouw te verhogen. Hierdoor zal de energie rekening lager uitvallen.

Betere benutting van beschikbare ruimte

Dankzij het groendak kunnen de eisen die gesteld worden aan groene oppervlaktes in een bouwplan beter worden benut. Hierdoor kan meer gebouwd worden zonder dat de groene ruimte hiervoor hoeft in te boeten.

Meervoudig ruimtegebruik

De diverse toepassingen van het groendak zorgen ervoor dat u kunt genieten van meer ruimte en natuur in de stad. Of het nu gaat om een stadspark op hoogte, een kijktuin of een sportveld; door meervoudig ruimtegebruik kunt u toch genieten van groen in de almaar drukker wordende stad.