Hier bent u: zinco.be > Partners

Partners

ZinCo Benelux is vanaf nu Partner Publieke Ruimte

ZinCo Benelux engageert zich samen met Infopunt Publieke Ruimte en tientallen ondernemingen om meer kwaliteit te brengen in de openbare ruimte. Met het label ‘Partner Publieke Ruimte’ wil ZinCo Benelux deze boodschap mee onder de aandacht brengen. Aangename en aantrekkelijke publieke ruimten brengen mensen op straat, geven impulsen aan handel en horeca, zijn bepalend voor citymarketing en vormen een katalysator voor vastgoedinvesteringen. Om kwaliteitsvolle vernieuwingsprojecten te realiseren is méér nodig dan een beleid met visie. Een doordacht en gedetailleerd ontwerp, duurzame producten en materialen en een perfecte uitvoering zijn minstens even belangrijk. Daarvoor zijn studiebureaus, producenten en leveranciers van inrichtingsmaterialen en aannemers verantwoordelijk. Alle betrokken partijen dragen hun steentje bij aan een kwaliteitsvol ingericht openbaar domein. ZinCo Benelux schaart zich achter deze filosofie en ondersteunt daarom het initiatief. Onze producten en dienssten dragen immers bij tot meer kwaliteit in de openbare ruimte. Samen zetten we het belang van kwaliteitsvolle en duurzame publieke ruimten op de agenda.

Meer informatie vindt u op www.publiekeruimte.info

NL Greenlabel staat en gaat voor beweging, verbinding en integrale aanpak op weg naar een levende en meetbaar duurzame buitenruimte. We bundelen innovatiekracht, houden bewustwordingscampagnes, en laten duurzaamheid van producten & materialen, planten en op gebiedsniveau van projectplannen, meten op duurzaamheid. We pakken samen met omgeving (bewoners), overheid, onderwijs, onderzoek, ontwikkelaars en ondernemers gewoon door. Kernwaarden zijn: integraal, integriteit, levend, samen, gezond, doen, bewegen, verbinden, en betrokken. Lodewijk Hoekstra, groenvernieuwer/tv-presentator en landschapsontwerper Nico Wissing zijn de oprichters van NL Greenlabel, “voor een levende en duurzame buitenruimte”. Kijk ook op www.nlgreenlabel.nl

De Nederlandse Bouw-Documentatie is de meest geraadpleegde informatiebron voor de bouw. Het NBD-systeem wordt veelvuldig geraadpleegd zowel bij het maken van ontwerpen als tijdens het calculatie- en inkoopproces. De NBD geeft een zeer uiteenlopend overzicht van producten in de bouw. Bovendien vindt u meer informatie over de bedrijven die u de materialen kunnen leveren. Ook via de NBD kunt u de STABU besteksteksten van de ZinCo systemen inladen.

The International Green Roof Association (IGRA) is a global network for the promotion and dissemination of information on Green Roof topics and Green Roof technology. Due to it's status as multi-national, non-profit organisation, IGRA offers the platform and infrastructure for independent "pro Green Roof" lobby work with political decision makers and investors. IGRA members are national Green Roof organisations, Green Roof research institutes and Green Roof companies. IGRA also welcomes persons and Green Roof experts, who support the ecological Green Roof concept, to join the Green Roof network.

Met de introductie van Leven op Daken werd een nieuw initiatief gepresenteerd dat op brede schaal successen boekt. Het even toegankelijke als transparante concept is een initiatief van Mastum Daksystemen B.V. en Van der Tol B.V., die daarmee de aftrap hebben gegeven voor een volledig nieuwe interpretatie an een synergetische samenwerking. Hoewel beide bedrijven onafhankelijk van elkaar in de markt opereren, is met Leven op Daken een concept ontstaan die samenwerking niet in de weg staat. Door de specialiteiten van de bedrijven naast elkaar te leggen is een symbiose ontstaan die inmiddels door een groeiende groep opdrachtgevers wordt geapprecieerd. Immers, het concept voorziet in het beste van twee bedrijven op het hoogste kwaliteits- en serviceniveau binnen deze branche.

Deelnemer stichting RHP ter bevordering van daktuinsubstraat kwaliteit.

Lid Habitatdak team op NIOO Wageningen.

Op het doorsnee Nederlandse groene dak valt volgens NIOO-directeur en WU-hoogleraar Evolutionaire ecologie Louise Vet wat biodiversiteit betreft 'niets te beleven'.

Sedum overheerst, een saaie vetplant. Hoe anders wordt 'haar' dak. Een kwart van de duizend vierkante meter oppervlak moet letterlijk een laboratorium worden. Bovengronds diverse perken met elk hun eigen habitat, en ondergronds een batterij aan meetapparatuur die onder andere de hydrologische effecten van het groen in kaart brengt.
Vooral aan dit laatste onderdeel doet Wageningen UR mee. Volgens hydroloog dr. Klaas Metselaar van de leerstoelgroep Bodemnatuurkunde, ecohydrologie en grondwaterbeheer is er wetenschappelijk gezien nog maar weinig bekend over groene daken. 'Wat zo'n dak voor de energie- en waterhuishouding van een gebouw betekent, daar weten we nog maar heel weinig van. Terwijl er vanuit de industrie veel vraag is naar die kennis.' Samen met twee bedrijven in groene daken gaan NIOO en Wageningen UR die lacune opvullen.

Wandelen

De perkjes op het NIOO-dak zullen aansluiten bij de leefomgevingen in de buurt. Dat betekent volgens Vet dat er in ieder geval bloemrijke graslanden en typische beekdalvegetaties op het dak komen, als het even kan met soorten van de Rode Lijst. Bovendien is het hele dak toegankelijk: je kunt vanuit de kantine zo in het groen gaan wandelen.
De groene daken van de toekomst moeten uitdrukkelijk bijdragen aan de soortenrijkdom. Die bijdrage aan de biodiversiteit is voor het ministerie van LNV aanleiding om het project financieel te steunen. De definitieve toezegging kan volgens Vet elk moment binnenkomen. Het habitatdak kost de komende twee jaar ruim vier ton voor aanleg, onderhoud en onderzoek.