Hier bent u: zinco.be > Systeemoplossingen

ZinCo systeemoplossingen voor extensieve en intensieve groendaken

Anders dan in de natuur, waar planten met hun wortels kunnen doordringen tot grote diepten om zo te voorzien in hun behoefte aan water en voedingsstoffen, kunnen ze dit op het dak doorgaans niet. De systeemoplossingen van ZinCo zijn echter zo ontwikkeld, dat ze de natuurlijke omstandigheden zo veel mogelijk nabootsen en een duurzame leefomgeving creëren voor de meest uiteenlopende vormen van vegetatie op daken en dekken.

1. Wortelbeschermfolie

De wortelbeschermfolie beschermt de dakbedekking tegen de ingroei van wortels.

2. Waterbufferende beschermmat

De waterbufferende beschermmat beschermt het wortelbeschermfolie en daarmee ook de dakbedekking tegen mechanische indringing van bovenaf. Daarnaast buffert deze mat water en voedingsstoffen.

3. Drainagelaag

De drainagelaag buffert water aan de bovenkant en voert water af via de onderkant. Door zijn unieke structuur is de luchthuishouding van de wortels gewaarborgd en kan het water uit de beschermmat worden terug gegeven aan de planten.

4. Filtervlies

Het filtervlies voorkomt dat kleine deeltjes uit de substraatlaag wegspoelen en zorgt daarmee voor het kunnen blijven functioneren van de drainagelaag daar onder.

5. Voedingsbodem/substraatlaag

Onze unieke substraten zijn aan te passen aan elke soort vegetatie. Hierdoor is op het dak bijna elke vorm van beplanting mogelijk.