Hier bent u: zinco.be > Systeemoplossingen > Intensieve daken > Gazon

Gazondak – Een prachtig gazon op het dak

Net als op het maaiveld kunt u ook op het dak een prachtig gazon aanleggen door middel van zaaigoed of graszoden. Van belang is de keuze van het soort gazon en de toepassing daarvan.

Gaat het om een gazon op hoogte dat niet intensief belopen wordt en handmatig wordt onderhouden, dan is deze te realiseren met Floradrain® FD 40-E. Gaat het om een gazon op een kelderdek dat intensief wordt belopen en wordt onderhouden met maaimachines, dan is het advies Stabilodrain® SD 30 te gebruiken. Bij beide opbouwen is het van belang te kijken naar het uiteindelijke gebruik van het dak zodat u de behoefte van water en mest hierop kunt afstemmen.

In vergelijking met de natuurlijke bodem moet op het dak de nadruk nog meer gelegd worden op irrigatie en bemesting. Een omgeploegde bodem laat voedingsstoffen vrij en zorgt ook voor een goede bewatering. Met daktuinsubstraten kan dit niet. Vanwege milieutechnische redenen heeft ZinCo geen stikstof toegevoegd aan het daktuinsubstraat. Hierdoor is het nodig om de daktuin aanvullend te bemesten en, indien nodig, van extra water te voorzien.

Het juiste ontwerp

Voor groene daken met een overwegend aandeel van intensief belast gazon raden wij de onderstaande opbouw aan. Met deze opbouw is de onderlaag zeer stabiel en kunnen ook maaimachines op het dak worden toegelaten, uiteraard mits de belasting dit toelaat.

Systeemopbouw:

  • Gazon
  • Gazonsubstraat, minimaal 20 cm, bij een substraatlaag van meer dan 35 - 40 cm dient u aanvullend gebruik te maken van het ondersubstraat Zincolit Plus
  • Systeemfilter TG
  • Stabilodrain® SD 30
  • Isolerende beschermmat ISM 50
  • Wortelwerend folie WSF 40 (mocht er een wortelvaste dakbedekking zijn toegepast dan kan deze laag vervallen)
  • Dakconstructie

Specificaties

 

Opbouwhoogte:

vanaf 23 cm

Waterverzadigd gewicht:

vanaf ca. 320 kg/m²

Waterbuffering:

vanaf ca. 100 l/m²