Hier bent u: zinco.be > Systeemoplossingen > Loopverharding

Loopverhardingen op daken en dekken

Dakvlakken worden steeds beter benut. Logisch, want alles wat op maaiveldniveau kan, kan in principe ook op het dak gerealiseerd worden. Maar om ook intensief loopverkeer op het dak toe te laten, moet de techniek wel kloppen.

Waterafvoer

Op groene daken wordt het meeste hemelwater in de substraatlaag opgenomen en het overtollige water via de drainageplaat afgevoerd. Bij loopverhardingen op het dak moet u er echter rekening mee houden dat het meeste water via het oppervlak wordt afgevoerd. De drainage moet daarom zo geregeld worden dat deze op twee niveaus zijn werk doet: via de drainageplaat en over het oppervlak. Het uitgebreide ZinCo-leveringsprogramma biedt altijd de juiste combinatie van producten om dit te bereiken.

Menggranulaat, zand en split

Loopverhardingen hebben een stabiele onderlaag nodig. Voor deze onderlaag kunt u het beste gebruik maken van menggranulaat met fractie 0 - 45. Deze zorgt ervoor dat de laag goed te verdichten en stabiel is. Het menggranulaat moet wel kalkarm zijn om zo kalkaanslag in de hemelwaterafvoer te voorkomen. Als straatlaag kunt u kiezen voor grof zand of brekerzand in de fractie 0 - 4 of, beter nog, bestratingssplit fractie 0 - 5. Voor waterdoorlatende oppervlakken dient u de 0-fractie te vermijden.

Afschot

Afschot is van essentieel belang voor een loopverharding. Voor niet waterdoorlatende oppervlakken zoals betonvloeren en asfalt wordt doorgaans een afschot van 16 mm/m¹ gehanteerd. Voor het dakoppervlak geldt hetzelfde. Een afschot van 16 mm/m¹ zorgt ervoor dat er geen water op uw dak achterblijft. Bij voorkeur is de afvoerrichting van de gevel af.

Groen in combinatie met loopverharding

Wanneer u loopverhardingen met groen gaat combineren, dan is waterbuffering van groot belang. Door Floradrain® FD 40-E als drainagelaag te gebruiken, kunt u voldoen aan alle eisen die aan de opbouw gesteld worden. Door de drainageplaat ter plaatse van de loopverharding uit te vullen met split (fractie 2 - 6 zonder 0-fractie) zorgt u voor een stabiele ondergrond. Dankzij het gebruik van slechts één drainageplaat zal de waterafvoer nergens onderbroken worden. Wel vraagt de afscheiding tussen het groen en de loopverharding om extra aandacht. Onze adviseurs vertellen u hier graag meer over.