Hier bent u: zinco.be > Systeemoplossingen > Renovatie > Dakconstructies

Renovatie plat dak – Beter in één keer goed dan steeds weer

Een plat dak renoveren verreist kennis en vraagt om objectspecifieke oplossingen. Gaat de renovatie gepaard met het aanleggen van een groendak, dan dient u rekening te houden met de volgende omstandigheden:

Dakconstructie

Warm dak

Omgekeerd dak

Koud dak

Geen isolatie

De dakconstructie en de draagkracht ervan zijn bepalend voor wat u kunt bereiken met de renovatie. Groendaken zijn alleen toepasbaar op daken die minimaal een permanente belasting van 65 kg/m² aan kunnen.

Voor gebouwen die nog niet zo lang geleden zijn gebouwd, kunt u de draagconstructie eenvoudig nakijken. Voor oudere panden kunt u een constructieberekening laten maken. Mocht het dak voor renovatie al bedekt zijn met 4 cm grind of meer, of liggen er betontegels op het dak, dan kunt u er in de meeste gevallen van uit gaan dat een groendak mogelijk is.

Het belangrijkste deel van een renovatie is natuurlijk het vernieuwen van de dakbedekking. Wordt er uiteindelijk een groendak geplaatst, dan moet uw dakbedekking behalve waterdicht ook tegen wortels bestand zijn. U kunt dan dus het beste kiezen voor een wortelwerende dakbedekking. Eventueel kan ZinCo ook een wortelwerende folie leveren. De dakranddetails verdienen eveneens aandacht. In de meeste gevallen zal de combinatie van extra isolatie en een groendak leiden tot een verhoogde dakrand om zo het pakket te omsluiten.

Statische belasting

Hoeveel kan de constructie dragen? Vanaf 65 kg/m² kunt u al een sedumdak aanleggen en vanaf 180 kg/m² behoort ook een intensief dak al tot de mogelijkheden.

Afschot

Een groendak heeft een minimaal effectief afschot nodig van 1 cm/m². Mocht er geen afschot zijn dan kunnen er plassen op het dak blijven staan. Dit kan tot gevolg hebben dat de begroening vermost en vervuilt. Deze problemen zijn op te lossen door hogere drainageplaten te gebruiken, maar dit heeft natuurlijk wel zijn weerslag op de investeringskosten.

Afwatering

Bij daken met grote verdichte oppervlakken kan een lijngoot uitkomst bieden om regenwater versneld naar de hemelwaterafvoeren te kunnen leiden. Ook langs gevels en deuren zijn lijngoten vaak een passende oplossing.

Opsluiting

Elk type groendak kent een bepaalde opbouwhoogte. Natuurlijk dient deze opbouw opgesloten te worden zodat het substraat niet weg kan lopen en de daktuin er mooi bij blijft liggen. Naast bouwkundige oplossingen biedt ZinCo ook een keur aan mogelijkheden om het groendak op zijn plek te houden.

Windbelasting

Voor groendaken op grote hoogte of op gebouwen die vol op de wind staan dient u rekening te houden met de windzuiging die voornamelijk in de hoek en langs de randen van het dak op zal treden. Vaak is het al voldoende de grindstrook iets breder te maken of betontegels langs de randen en de hoeken te plaatsen. Is de windbelasting zo hoog dat er te veel grind of tegels opgebracht moeten worden, dan is Ecosedum een groen alternatief. Hierbij kunt u een onbeperkt groot vlak van groene tegels in elkaar klikken om zodoende de belasting af te vangen.

Valbeveiliging en onderhoud

Platte daken, ook die zonder vegetatie, moeten regelmatig onderhouden worden. Ook bij extensieve daken is dit vaak nog twee tot drie keer per jaar waarbij ongewenste vegetatie (onkruid) wordt verwijderd en de hemelwaterafvoeren worden gecontroleerd of deze nog vrij zijn. Bij intensieve daken is de mate van onderhoud hoger en afhankelijk van het soort beplanting. In alle gevallen dient het onderhoud veilig te gebeuren. Uw personeel moet dus gebruik maken van Persoonlijke Beschermings Middelen. ZinCo levert voor alle platte daken tot 5° een uniek valbeveiligingssysteem dat niet mechanisch bevestigd hoeft te worden aan de dakbedekking of de dakconstructie. Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden van ZinCo Fallnet.