Hier bent u: zinco.be > Systeemoplossingen > Rijverharding

Rijverharding op daken en dekken

Een rijverharding op het dak vereist in de eerste plaats een uitvoerbaar ontwerp van het systeem. Maar ook criteria als de draagkracht van het dak en de horizontale belasting veroorzaakt door remmen, sturen en acceleratie moeten worden overwogen. Evenals de juiste keus van randopsluiting en dikte van de bestrating om de verharding op de juiste plek te houden.

Belasting

Een goed samenspel tussen de draagkracht van het dak en de gekozen systeemopbouw is essentieel voor het goed functioneren van het systeem. Als er vanwege de draagkracht geen onbeperkte last op het dak mogelijk is en er mag bijvoorbeeld alleen autoverkeer tot 3,5 ton overheen, dan kunt u dit aangeven met borden of obstakels. Dit betekent waarschijnlijk ook dat u de systeemopbouw wat lichter kunt uitvoeren, waardoor deze oplossing prijstechnisch aantrekkelijker wordt.
Het gewicht van een voertuig wordt verdeeld over een relatief klein oppervlak, namelijk de banden. Hierdoor ontstaan puntlasten op het dak. Om deze goed op te kunnen vangen is het van belang dat u ook bij de keuze van het verhardingsmateriaal hiermee rekening houdt.

Opsluitingen

Door remmen, sturen en acceleratie treden enorme krachten op. Om deze krachten niet door te geven aan de dakbedekking moeten ze worden weggenomen. Dit gebeurt met het twee laags scheidings- en glijfolie TGF 20. De twee lagen folie glijden over elkaar heen als er druk op komt te staan en vangen zo de vrijkomende krachten op. Vervolgens zal de randopsluiting rondom de bestrating deze krachten moeten verwerken. De randen kunt u op de drainageplaat plaatsen in bijvoorbeeld droge mortel zodat ze stabiel staat.

Steendikte en verlegging

De dikte van de gekozen bestrating moet uiteraard passen bij de belasting die er op komt te rusten. Hoe dikker de klinker, hoe meer last deze kan dragen. Hoe groter de klinker, des te beter deze de lasten kan verdelen. Het soort bestrating heeft dus veel invloed op het soort verkeer dat u toe kunt laten op het dak. Zelfs het kiezen van een bestratingspatroon kan van belang zijn. Zo zorgt een visgraatmodel voor een zeer goede verdeling van de lasten, net als bestrating loodrecht op de rijrichting. Kruisverbanden zijn niet gewenst op daken waar auto’s en vrachtwagens overeen moeten, omdat deze de lasten niet goed verdelen. Mocht u machinaal willen straten, dan is uiteraard de keuze van de drainagelaag ook van belang.